Rate this post


Our rope maker Sarah introduced her apprentice Niclas alongside to Älvängen, Sweden, to make rope on the full size ropewalk they’ve there, together with Bernt from the Rope maker Museum. I’ts a bit extra superior then our rope stroll again residence in Hardanger, and permits for longer and thicker ropes to be made.
This rope is for the rigging on the historic ship Gurine in Hardanger.
/
Reipslagar Sarah har med lærling Niclas til Älvängen, og lagar taljereip av tjæra hampegarn til Galeas Gurine, Rosendal. Med seg har de Bernt på Repslagarmuseet. Museet har ei reiparbane i full lengd med utdrivarteknologi, som gjer det mogeleg å slå tjukkare og lengre tau enn me kan gjere på vår “lille” reperbane på 80 meter i Hardanger.

Video: Silje Ensby